Medical slide 1 8dad36f789c366b7058369fdd808a0e53f0e4254d666786b0624daac97169c4f
Medical slide 1 8dad36f789c366b7058369fdd808a0e53f0e4254d666786b0624daac97169c4f
Medical slide 1 8dad36f789c366b7058369fdd808a0e53f0e4254d666786b0624daac97169c4f
Dostupné E-kurzy
Název Časová dotace Kredity Cena
Argumentace ve zdravotnictví, sociálních službách a asertivní chování

Jak efektivně jednat s kolegy a pacienty.

24.0 hodin 3 300,00 Kč
Etika v pomáhajících profesích

Účastníci kurzu se seznámí se základními pojmy lékařské a zdravotnické etiky.

16.0 hodin 3 300,00 Kč
Stres a time management

Modul je zaměřen na specifika zvládání stresu a tvorby interpersonálních vztahů.

16.0 hodin 3 300,00 Kč
Typy chování pacientů a uživatelů - jejich využití v komunikaci

Modul je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti komunikace s různými typy pacientů.

16.0 hodin 3 300,00 Kč
Úspěšná komunikace a řešení konfliktů v pomáhajících profesích

Účastníci kurzu se seznámí se základními komunikačními dovednostmi a technikami.

24.0 hodin 3 300,00 Kč
Vedení lidí v zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby

Modul rozšiřuje znalosti a podporuje dovednosti v oblasti vedení lidí. Je připraven pro pracovníky, kteří vedou tým lidí.

16.0 hodin 3 300,00 Kč
Vztahy uvnitř zařízení poskytujících zdravotnické a sociální služby

Posílení dovednosti v oblasti "vnitrofiremní" komunikace a zlepšení komunikační kompetence v návaznosti na pracovní komunikaci.

16.0 hodin 3 300,00 Kč
  • O nás

    Jsme Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, obecně prospěšná společnost, zkratka KIS, o.p.s.

  • Jak postupovat

    Jak si objednat vzdělávací e-kurz

Sponsors 8a7f71b76cfa0c91df1e1105a5c7d3cf69fd5600f01209a44960f0e904acacec
© 2014 KIS, o.p.s.